pers3

Publicatie document ANBI

Naam – Stichting Nederland-Nepal

RSIN – Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaalnummer: 855177664

Postadres – van Ittersumstraat 2, 7721 DL Dalfsen

Doelstelling
– Fairtrade creëren, behouden, en uitdragen in Nepal
– Diverse projecten financieel ondersteunen, waaronder waterprojecten

Missie
Het verbeteren van de levensomstandigheden voor mensen die in Nepal wonen door middel van:
– Ervoor zorgen dat producenten/werknemers uit Nepal een eerlijke en gegarandeerde prijs krijgen.
– Het onderhouden van een duurzame handelsrelatie met producenten. – Het ondersteunen van de verkoop van zoveel mogelijk Fairtrade producten uit Nepal

Hoofdlijnen van beleidsplan

Dambar International
Dambar International ondersteunen wij bij haar zakeleijke activiteiten in Nederland. Dit doen wij door het organiseren van Zilverparty’s bij wereldwinkels en voor particulieren. Dambar komt hiervoor zelf naar Nederland en verkoopt zijn sieraden persoonlijk aan consumenten.

Waterproject in Khadkha Bhaniynap
In het geboortedorp van Dambar, Khadkha Bhaniynap, is reeds een drinkwaterproject gerealiseerd. Er is, door inzet van Dambar en onze ondersteuning, een nieuwe veel grotere tank gebouwd op een hoge plek boven het dorp. Voor het sneller vullen van deze veel groete tank is een nieuwe pomp nodig. Ook de oude tank moet hersteld worden om vooral in de droge periodes als extra capaciteit te dienen.

Fondsenwerving en Sponsoring
De Stichting Nederland-Nepal wil haar doelen ook bereiken via sponsoring en fondsenwerving.

Functies bestuurders volgens statuten – voorzitter, secretaris, penningmeester

Voorzitter: Jan Nijland, voorzitter@nederland-nepal.nl

Penningmeester: Doménique Dorreman, penningmeester@nederland-nepal.nl

Secretaris: Dorreth Baars, secretaris@nederland-nepal.nl

Coördinator: Thea Harland, theaharland@gmail.com

Beloning – Volgens de statuten en in de praktijk ontvangen de bestuursleden geen beloning, noch vacatiegeld. Ook de medewerkers ontvangen geen beloning.

Jaarverslag 2021