Normale of Periodieke gift

Stichting Nederland-Nepal is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hierdoor zijn de schenkingen die u aan ons doet fiscaal aftrekbaar.
Er zijn twee mogelijkheden om bedragen te schenken;

1: Als normale gift, waarbij voor de fiscale aftrekbaarheid rekening gehouden dient te worden met het niet aftrekbare gedeelte van 1% van uw onzuiver inkomen en een maximale aftrek van 10% van het onzuiver inkomen.

2: Als periodieke gift, het gehele bedrag is dan aftrekbaar zonder inkomensafhankelijke drempel of plafond.
Wanneer u regelmatig wilt schenken aan Stichting Nederland-Nepal, is het aantrekkelijk om dit op eenvoudige wijze vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Het biedt u het voordeel dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.
Voor het vastleggen van een periodieke gift kunt u gebruik maken van het formulier van de belastingdienst.

Onze gegevens zijn:
Stichting Nederland-Nepal
Van Ittersumstraat 2
7721DL DALFSEN
Bankrekening: NL06 ABNA 0863 0989 83
RSIN/fiscaal nummer: 855177664

Het ingevulde formulier kunt u opsturen of mailen naar de penningmeester.
Na ontvangst vullen wij op het formulier het transactienummer in en sturen wij het voor u bestemde exemplaar naar u terug.