Veelgestelde Vragen

Door een mail ter sturen naar secretaris@nederland-nepal.nl. Naast de kinderen op de website, hebben wij een wachtlijst met kinderen. Wij zullen u een voorstel doen, met foto en nadere informatie over het kind.

Alle kinderen komen uit een gezinssituatie waarin naar school gaan moeilijk is. Dit kan verschillende oorzaken hebben als bijvoorbeeld: 1 ouder gezinnen, werkloosheid, ziekte, etc. Vaak is er tevens sprake van afkomst uit een lagere kaste of Dalits. Van elk kind is een persoonlijke situatie omschreven.

De lokale contactpersonen onderhouden het contact met zowel de scholen als de gezinnen. Daarnaast bezoeken de bestuursleden de gezinnen jaarlijks als het kan. Vanwege de kleinschalige aard van het sponsorprogramma, zijn de lijnen kort en ook persoonlijk, waardoor er goed kan worden toegezien dat uw sponsorgeld goed terechtkomt.
De lokale contactpersonen houden alle uitgaves bij en leggen verantwoording af aan onze Stichting. De bestuursleden van de stichting gaan regelmatig naar Nepal en bezoeken de lokale contactpersonen en ook de gezinnen met sponsorkinderen. De adresgegevens van de sponsorkinderen en de scholen zijn bij ons bekend. De reis- en verblijfskosten van de bestuursleden naar en in Nepal zijn altijd voor eigen rekening en belasten derhalve de financiën van de Stichting Nederland-Nepal niet. Stichting Nederland-Nepal heeft de ANBI-status en publiceert hun jaarcijfers op deze website.

In alle gevallen loopt het contact van het sponsorkind via de ouders. Hierdoor wordt het kind niet onnodig belast, dit is met name voor jongere kinderen van belang. Daarnaast wonen de kinderen vaak in afgelegen gebieden, waardoor correspondentie lang onderweg zou zijn. Met oudere kinderen kan in overleg eventueel gecorrespondeerd worden

Om het onderscheid tussen broertjes en zusjes niet nog groter te maken, kunt u geen cadeaus naar uw sponsorkind sturen. Uw sponsorkind gaat immers naar school. Wel kunt u iets extra’s doen voor het hele gezin. In overleg met u en het gezin, kunnen wij kijken waar de behoefte ligt van het gezin zodat u iets extra’s kunt doen.

De Stichting Nederland-Nepal heeft de ANBI status, waardoor uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Elders op onze website kunt u het formulier downloaden.

Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@nederland-nepal.nl De sponsoring is per kwartaal opzegbaar. Dit betekent overigens niet dat uw sponsorkind dan niet meer naar school kan gaan. Wij gaan dan direct op zoek naar een nieuwe sponsor en de overbruggingsperiode financieren wij uit algemene giften.