2021 nieuwsbrief 1

Corona
Het achterliggende jaar was bijzonder. Corona legde Nederland en de wereld plat. Onze economie kreeg een flinke klap, maar de Nederlandse overheid kwam met een steunpakket van miljarden. Bovendien is inmiddels de vaccinatietrein op gang gekomen. We hopen dat Nederland binnenkort weer open gaat.

Verlaten straten in Nepal

Nepal
Niet overal gaat het op dezelfde manier. Kijken we eens naar Nepal. De overheid daar is niet zo stabiel en financieel draagkrachtig als in Nederland. De anderhalvemeterregel is in de dichtbevolkte miljoenenstad Kathmandu moeilijk te handhaven. Mensen zijn arm en moeten, met alle risico’s van dien, elke dag wel de deur uit om te zorgen voor een vaak karige maaltijd. Bij het beschikbaar stellen van vaccinaties staan derde wereldlanden achteraan in de rij. Het is dan ook niet vreemd dat Nepal op dit moment opnieuw getroffen wordt door een coronagolf.

Dambar
Ook Dambar en zijn vrouw Sannani werden geveld door het virus, maar zijn gelukkig op dit moment herstellende. Het blijft wel een ramp dat Dambar zowel in 2020 als ook in 2021 niet naar Nederland kan komen. Want het grootte deel van zijn jaarlijkse omzet haalt hij uit zijn bezoeken aan Nederland.
Gelukkig konden we hem als Stichting Nederland-Nepal een beetje helpen. We benaderden wereldwinkels rechtstreeks en zo konden we toch nog wat verkopen uit de voorraad die Dambar in Nederland bij vrienden in depot heeft liggen.
Nog steeds kunnen wij “uit voorraad” leveren aan wereldwinkels. De opbrengsten komen direct ten goede aan het zilverfabriekje van Dambar en zijn medewerkers en vormen zo een welkome aanvulling in deze barre periode.
Zoals de zaken er nu voorliggen gaan we ervan uit dat we in 2022 weer een tour door Nederland voor Dambar kunnen organiseren.

Nepalese kinderen op school

Sponsorkinderen
We hebben van de nood een deugd gemaakt door in deze coronaperiode de organisatie rond het sponsoren van kinderen verder uit te werken.
Dambar is onze partner in Nepal. Hij zoekt kinderen in Nepal voor wie het praktisch onmogelijk is naar school te kunnen gaan, omdat ouders de kosten daarvoor niet kunnen dragen.
Ook al is het onderwijs in Nepal gratis, kinderen zijn wel verplicht een schooluniform aan te schaffen en ook de kosten van hulpmiddelen als boeken, schriften en schrijfmaterialen zijn voor eigen rekening.
Voor een gering bedrag van € 25 per maand krijgt een kind de kans om naar school te gaan en zo aan zijn toekomst te bouwen. Inmiddels wordt er al een aantal kinderen via onze Stichting gesponsord. Maar anderen wachten op uw hulp.
Bent u degene die zo’n kind een kans wilt geven? Meldt u aan en wij sturen u de gegevens van “uw” gesponsorde kind. Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur:
Voorzitter: Jan Nijland voorzitter@nederland-nepal.nl
Secretaris: Dorreth Baars secretaris@nederland-nepal.nl
Penningmeester: Doménique Dorreman penningmeester@nederland-nepal.nl
Coördinator: Henny van der Graaf
Coördinator: Thea Harland